Prijzen:

 • Prijzen zijn per stuk, inclusief BTW en exclusief verzekeringsbijdragen, reiniging en brandstofkosten.
 • De dagprijs is gebaseerd op een gebruik van maximaal 24 uur, bij een gehuurd object met een urenteller is dit maximaal 8 uur (extra uren worden in rekening gebracht er , tenzij anders afgesproken).
 • De weekprijs is gebaseerd op vijf werkdagen, oftewel 120 uur of maximaal 40 draaiuren (extra dagen of uren worden in rekening gebracht).
 • Een weektarief is van toepassing na een week gebruiken (vijf werkdagen), tenzij anders is afgesproken. Wanneer er vooraf een weektarief is afgesproken en het gehuurde object komt eerder terug, wordt het normale dagtarief van toepassing.
 • De minimale huurperiode is 1 dag (tenzij anders afgesproken).

Bezorgen/afhalen:

 • De prijzen houden rekening met het afhalen en terugbrengen van het gehuurde object naar onze locatie. Wij kunnen het object bezorgen en ophalen tegen vergoeding.
 • Gedurende  transport en laden/lossen ligt het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde object bij de huurder.
 • Bezorgkosten tot 50 kg bedragen €3,00 p/km met een minimum van €30,00. Bezorgkosten vanaf 50 kg zijn €4,00 p/km met een minimum van €35,00.

Verzekering en eigen risico:

 • JBS infra biedt de mogelijkheid voor verzekering. Er wordt dan 10% van de huurkosten  berekend voor de verzekering van het gehuurde object.
 • Als een verhuurobject borg heeft is dit gelijk aan het eigen risico namelijk €50,- per gebeurtenis. Bij kleine gereedschappen met een (elektro)motor en handgereedschappen is dit €250,-.  Bij tril- en verdichtingsmachines, aanhangwagens, lijn- en bouwlasers, mechanische aanbouwdelen  en groot gereedschap met een (elektro)motor is dit €500,- per gebeurtenis. Bij zelfrijdende machines en hydraulische aanbouwdelen is dit €1250,- per gebeurtenis. Kabel-en leidingsschade is uitgesloten (voor vragen hierover kunt u ons vrijblijvend contacteren).

Rupsen en Banden:

 • Schade aan rupsen en banden zijn voor rekening van de huurder.

Staat van het gehuurde object:

 • De huurder dient het object in dezelfde staat terug te breng als het is opgehaald.
 • De huurder dient dagelijks onderhoudscontroles uit te voeren.
 • De huurder dient het object schoon terug te brengen anders worden er reinigingskosten in rekening gebracht (deze bedragen €50,-. Bij grotere objecten zoals aanhangwagen en  zelfrijdende machines (+toebehoren)  is dit €125,-).
 • Reparaties en onderhoud zijn bij vakkundig gebruik voor de verhuurder tenzij anders afgesproken.

Schade aan/door het gehuurde object:

 • De verhuurder verschaft een dienst en is derhalve nooit aansprakelijk voor schades of vervolgschades.
 • Bij graafwerkzaamheden dient de huurder vooraf een KLIC-melding te doen. Bij eventuele schade zonder KLIC-melding is de huurder volledig verantwoordelijk voor gevolgschade.
 • Schades veroorzaakt door het te laden materiaal zijn niet verzekerd.
 • Schade aan het verhuurde object ontstaan door ondeskundig gebruik is voor rekening van de huurder.
 • Bij schade door ondeskundig gebruik waardoor object niet meer door de verhuurder is te verhuren, loopt de huurperiode door met 50% van de dagprijs tot de schade is gerepareerd.
 • Bij schade van het object geldt een eigen risico (zie verzekering en eigen risico).

Algemeen:

 • De verhuurder gaat niet uit van draaiuren van het gehuurde object, de huur gaat in bij het ophalen en loopt door tot het gehuurde is teruggebracht.
 • Bij het uitlopen van werkzaamheden en  indien het gehuurde object langer nodig is dan afgesproken, dient de huurder dit tijdig door te geven  i.v.m. toezeggingen aan andere huurders. Bij ingebrekestelling mag de verhuurder het object terug halen op kosten van huurder.
 • Het is voor de huurder niet toegestaan om het object in onderverhuur af te staan.
 • Alle kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van de basisvoorwaarden zijn voor rekening van de huurder.
 • De huurder dient een geldig legitimatie bewijs mee te nemen bij het afhalen.
 • Brandstof en smeermiddelen zijn voor rekening van de huurder. Alles wordt met een volle brandstoftank door de verhuurder geleverd.
 • De huurder dient de borg bij het afhalen te voldoen en krijgt dit bij het terugbrengen weer terug (contant).
 • De huurder dient de huursom bij terugbrengen te voldoen.

 

De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum. Indien huurder het materieel niet overeenkomstig deze huurovereenkomst heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het materieel bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is de huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het materieel tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het materieel zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.

 

Voor vragen kunt u ons vrijblijvend contacteren.

Contact:

06 27 22 30 79

paulo@jbs-infra.nl